Mga Presentation para sa Empleyado

Mag-iskedyul ng Presentation para sa Empleyado

Nag-aalok ang Programang San Francisco City Option ng mga on-site at online na presentation sa mga kalahok tungkol sa kanilang mga benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa ilalim ng SF City Option.

Upang mag-iskedyul ng presentation, makipag-ugnayan sa amin sa employerservices@sfcityoption.org. Hindi bababa sa 10 katao ang kailangang dumalo sa bawat presentation. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin 3 linggo bago ang inyong gustong petsa ng presentation.