Paano Dumalo sa isang Webinar ng Employer

Ang mga employer na interesadong matuto pa tungkol sa Health Care Security Ordinance at sa Programang SF City Option ay inaanyayahan na dumalo sa isa sa mga buwanang webinar. Idinisenyo ang webinar para sa mga employer na bago sa San Francisco City Option at sa mga employer na nangangailangan ng pagrerepaso sa kanilang mga obligasyon sa HCSO at magbabayad sa SF City Option.

Isasagawa ang mga paparating na buwang webinar sa:
Miyerkules, Hunyo 15, 2022 mula 10am-12pm PST. Mag-click dito upang magparehistro.

Miyerkules, Hulyo 13, 2022 mula 10am-12pm PST. Mag-click dito upang magparehistro.

Miyerkules, Agosto 17, 2022 mula 10am-12pm PST. Mag-click dito upang magparehistro.

Martes, Setyembre 13, 2022 mula 10am-12pm PST. Mag-click dito upang magparehistro.