Mga Webinar ng Employer

Paano Dumalo sa isang Webinar ng Employer

Ang mga employer na interesadong matuto pa tungkol sa Health Care Security Ordinance at sa Programang SF City Option ay inaanyayahan na dumalo sa isa sa mga buwanang webinar. Idinisenyo ang webinar para sa mga employer na bago sa San Francisco City Option at sa mga employer na nangangailangan ng pagrerepaso sa kanilang mga obligasyon sa HCSO at magbabayad sa SF City Option.

Isasagawa ang mga paparating na buwang webinar sa:

Martes, Agosto 8, 2023 mula, 10am-12pm PST. Mag-click dito upang magparehistro.

Miyerkules, ika-6 ng Setyembre, 2023, 10AM-12PM PST. Mag-click dito upang magparehistro.

Miyerkules, ika-4 ng Oktubre, 2023, 10AM-12PM PST. Mag-click dito upang magparehistro.

Miyerkules, ika-8 ng Nobyembre, 2023, 10AM-12PM PST. Mag-click dito upang magparehistro.