Magpatala sa SF MRA

Paano Magpatala sa SF MRA

Kailangan mo munang magpatala sa SF MRA bago mo ma-access ang mga kasalukuyang pondo. Kapag natanggap na ang iyong form ng Pagpapatala sa SF MRA, aabisuhan ka ng SF City Option sa loob ng 3 linggo tungkol sa iyong status. Kung maaprubahan ang pagpapatala, makakatanggap ka ng liham ng pagbati ng SF MRA na nagtatala ng iyong account number at iba pang mahalagang detalye.

May tatlong madaling paraan upang magpatala sa SF MRA

Online

Magpatala ngayon upang ma-access ang iyong mga pondo.

Form ng Pagpapatala sa SF MRA »

Koreo

Maaari mong ipadala sa pamamagitan ng koreo ang Form ng Pagpapatala sa:

SF City Option
PO Box 194367
San Francisco, CA 94119

Email

Makipag-ugnayan sa amin sa

info@sfcityoption.org »

Mga Susunod na Hakbang: I-Set Up ang Iyong Account Online

Pagkatapos mong magpatala sa SF MRA at nakatanggap ka ng abiso tungkol sa iyong pagiging kwalipikado sa pagpapatala, ang susunod na hakbang ay pag-set up ng account online sa HealthEquity/WageWorks. Tandaan na kailangan mong maghintay nang 1-3 linggo pagkatapos mong magpatala bago mo i-set up ang iyong online account.

Kapag mayroon kang online account, magagawa mong:

  • Tingnan ang balanse ng mga pondo na available sa iyong account.
  • Walang kahirap-hirap na maghain ng claim para sa reimbursement at tingnan ang status ng claim.
  • Tingnan at i-download ang mga materyal ng SF MRA.
  • Mag-sign up upang matanggap ang iyong reimbursement sa pamamagitan ng direct deposit.

Upang i-set up ang iyong account online sa HealthEquity/WageWorks, kakailanganin mo munang magbigay ng ID code, na huling 4 digit ng iyong SF MRA Account Number.

Ang iyong account number ay alinman sa iyong Social Security Number (SSN) o isang natatanging ID na nagsisimula sa 777 na itinalaga sa iyo sa iyong Liham ng Pagbati ng SF MRA.


I-set up ang iyong account online

  • Upang i-set up ang iyong online account, bisitahin ang participant.wageworks.com/sfmra.
  • I-click ang “Magparehistro”. Susunod, sundin ang mga tagubilin sa website upang magparehistro para sa isang online account.

I-set up ang iyong account sa mobile app

Tawagan ang HealthEquity/WageWorks sa 1(866) 697-6078 para sa tulong sa pag-access ng iyong account number o pag-set up ng iyong online account.

Panatilihing Ligtas ang Iyong Account

Huwag kailanman ibahagi ang iyong:
Account number
Impormasyon sa pag-log in
Bank account number

I-update ang Iyong Impormasyon

Panatilihing updated ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan upang ma-access ang mga pondo.
Palaging i-update ang:
Address sa pakikipag-ugnayan
Numero ng telepono
Email