Survey sa Pagiging Kwalipikado sa SF City Option

May pinasasagutang online na survey ang SF City Option para malaman ng mga empleyado kung kwalipikado sila para sa SF MRA. Sagutan ang survey na may 5 katanungan sa ibaba upang malaman kung kwalipikado kayo.

Tandaan: Sa ilalim ng Healthy Airport Ordinance (HAO), maaari ring nakakatugon ang mga empleyado ng San Francisco International Airport (SFO) na nagtatrabaho sa labas ng San Francisco sa mga kwalipikasyon para sa SF MRA. Maaaring magsumite ang mga empleyado ng SFO ng Enrollment Form sa SF MRA dito upang malaman ang pagiging kwalipikado.

Kailangan ng tulong? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 1(877) 772-0415 o sa info@sfcityoption.org